top of page

כל הכבוד

הגעת 

עכשיו אפשר 

להמשיך ללכת

Monkey

IMG_4084_edited.jpg

הרצאות ושיח

הרצאות לחברות, ערבי שיח ומפגשי דהרמה, קבוצות לימוד, העמקה בספרות המסורתית של מזרח אסיה, הנחיית קבוצות, תרגולי מדיטציה ומפגשים אישיים

ברוח הבודהיזם, הדאו, הזן, האדוויטה ודנטה והפילוסופיה יוגית

הזמנת הרצאות לחברות מתבצעתי דרך הסוכנות ״ייצוג1״ 

bottom of page